Comunicació Verbal:

En cas d'emergencia transmet informació als patinadors del darrera amb veu forta i serena.

Asegura't que el patinador següent transmet el missatge i continua la teva marxa. No facis maniobres perilloses ni arriscades.

Informa als Stoppers de qualsevol informació rellevant.

Comunicació Gestual:

Estigues alerta de les indicacions del nostres "Stoppers" : Armilla Groga (Seguretat dels patinadors) i/o Armilla Taronja (directors de la ruta).

Si us plau, fes cas de les indicaciones, es per la teva Seguretat.213