Comunicat de la Comissió Electoral

Transcorregut el termini de presentació de candidatures per a la renovació de la junta directiva de l'Associació de Patinadors de Barcelona, ​​s'ha rebut una sola candidatura vàlida amb la composició següent:

 • Junta:
  President: Faust Núñez Campillo, soci 2.174
  Secretari: Daniel Varela Dels Ríos, soci 2.182
  Tresorer: Jordi Auledas Miralpeix, soci 2.404
 • Vocals:
  Joan Garcia Tejera, soci 2.821
  Jaume Narbona Pellicer, soci 1.893
  Miryam Consol Serra Cruz, soci 2.313
  Enrique Marín García, soci 2.462
  Lorenzo Ardanuy García, soci 2.654
  Alicia Nieto Lage, soci 2.458

La Comissió Electoral ha comprovat que la candidatura reuneix les condicions exigides pels Estatuts quant a edat, pertinença a l'Associació i l'antiguitat.

En conseqüència, queda proclamada la nova junta directiva que iniciarà el seu mandat el diumenge 2 de gener amb independència de ser inscrita al Registre d'Associacions i ratificada en una Assemblea posterior.
Aquesta Comissió Electoral, complert el seu objectiu, dimiteix i deixa en funcions la directiva anterior fins al dia 2 de gener.

Barcelona el 28 de desembre del 2021,

Comissió Electoral

 • Alba Rossorani
 • Susana Ruzafa
 • Héctor Cunillera