L'Associació de Patinadors de Barcelona organitza tots els divendres rutes de patins pels carrers de la nostra ciutat, des d'el any 2003.

DESCRIPCIÓ DE LES RUTES:

- Les rutes són  per a qualsevol patinador autònom i amb certa pràctica segura del patinatge urbà, que respecti les normes establertes.
- El punt de trobada on ens concentren els patinadors abans de la ruta es troba davant del Centre de la Vila al carrer Salvador Espriu 61, (Vila Olímpica) independentment de la ruta que toqui aquella setmana.
- Són rutes oficials amb el permís de la guàrdia urbana i l'Ajuntament guiades per un grup "stoppers", socis i sòcies voluntaris vestits amb armilles reflectants que col·laboren en el correcte desenvolupament de la ruta.
- És necessari poder mantenir un ritme mínim i saber girar i frenar correctament per a poder seguir les rutes amb seguretat.
- Inclouen una assegurança de responsabilitat civil a tercers per als socis sempre que es respectin les normes establertes.
- La longitud varia entre els 14 i 20 kilòmetres i el nivell de dificultat és mig.
- La duració de la ruta volta les 2 hores a ritme mig i aproximadament a meitat de la ruta es fa una parada d' uns 5 minuts per tal que la gent pugui descansar.

FUNCIONAMENT DE LA RUTA DEL DIVENDRES:

1.- Les rutes comencen a les 22:00h des del Centre de la Vila, al carrer Salvador Espriu 61.
2.- Durant la ruta, l'equip de Stoppers voluntaris amb armilles reflectants duen la ruta. Seguim les seves indicacions.
3.- Els Stoppers amb armilla de color groc tallen els carrers al pas del cap i cua del grup. Per a això disposem del permís de Trànsit, l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana.
4.- Normalment es circula per la dreta deixant el costat esquerre lliure per a que els stoppers grocs que asseguren el trànsit fluid de la ruta, puguin remuntar el grup.
5.- Els Stoppers amb armilla de color taronja delimiten el cap i la cua del grup.

ÉS MOLT IMPORTANT:
- No sobrepassar als Stoppers de cap del grup de color taronja, ja que són ells (i no els altres) qui guien i marquen les sortides del grup. Una condició imposada per l'ajuntament per a poder contenir el trànsit als carrers, és mantenir el grup organitzat i compacte.
- No romandre darrere dels Stoppers de cua, de color taronja ja que marquen el ritme mínim, i al seu pas es deixen de controlar el pas pels carrers.

6.- Aixequem els braços per a aturar-nos i per avisar de qualsevol perill al terra (aigua, rails, mal asfalt).
7.- Vigilem sempre al creuar un carrer, la seguretat de circular en patins depèn de totxs.
8.- I a gaudir amb seguretat cada divendres!

consignes_seguretat.jpg

LES RUTES XINO XANO:

Les rutes “Xino Xano” continuen la tradició de rutes de nivell iniciació celebrades des de l'any 2014.
Aquestes rutes de divendres, comencen a les 22:00h, des de Salvador Espriu 79 (antic Bar Butyklan). Estan emparades per l’APB i tenen per objectiu dinamitzar l'aprenentatge i el pas dels nous patinadors a la ruta principal.
Tenen recorreguts d'entre 8 km i 14 km, tots dins de la ciutat i per llocs amb dificultats assumibles i segures. La seva dinàmica és menys estructurada, encara que tenen normes cíviques i de funcionament pròpies. És necessari saber frenar i girar, mantenir un ritme i saber baixar i pujar voreres, esquivar obstacles, sortejar graons i rampes mitjanes.
Són dinamitzades per monitors de classes, que garanteixen que es compleixin les normes cíviques que promociona i difon l’APB.
Ambdues rutes estan cobertes pel segur per a socis, amb el mateix procediment.
Els esperem sobre rodes!