Aquesta pàgina web és titularitat de l'Associació de Patinadors de Barcelona i compleix els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligacions de la Informació a l'usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA
CIF 63313977
junta@patinarbcn.org

DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I D'ENTITATS JURÍDIQUES
Num. Insc. 28407


POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a la Web, o qualsevol altre facilitat a ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA pel seu accés a alguns dels serveis, siguin incorporats a fitxers titularitat de ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol.licitats, per la correcta identificació dels usuaris que sol.liciten serveis personalitzats a la Web, per la gestió de tasques bàsiques de administració, així com per mantenir-li informat, be per correu electrònic, be per qualsevol altre medi, de novetats, productes i serveis relacionats amb ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través de dita mitjana.

ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, dirigit a a junta@patinarbcn.com.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA per realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

Aquestes comunicacions comercials seran relacionades amb productes o serveis oferts per ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA, així com per part dels col·laboradors amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i tan sols sobre productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l'usuari en aquest lloc web.

Rebre la newsletter de la pàgina web.

ASSOCIACIÓ DE PATINADORS DE BARCELONA informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d'alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a la disposició de terceres persones i que abans de realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, se sol·licitaria de forma prèvia el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA

Tots els elements que formen el lloc web, així com l'estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l'autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d'elles.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d'aquesta web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d'aquest.

Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.


MODIFICACIONS

Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, de modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualsevol altra condició particular.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació continguda en ella, així com tampoc ho fa d'opinions identificades o anònimes abocades per persones i/o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i/o total i venda d'aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.


HIPERENLLAÇOS

Pels hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no s'assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre aquesta web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.