ASSEGURANÇA.

Pel fet de ser soci  gaudiu d'una assegurança d'Assistència sanitària en totes les rutes organitzades per l'Associació de Patinadors de Barcelona.
 
PROTOCOL A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT.
 
1. En cas d'accident molt greu amb trasllat ambulància i atenció mèdica IMMEDIATA. Heu de trucar al telèfon 112 i us portaran la Centre Sanitari més proper de la Seguretat Social.


2. En cas d'accident  que no es necessari trasllat amb ambulància, heu de trucar al telèfon 902 12 08 63 (24 hores) i us indicaran el Centre més proper per visitar-vos. Allà us sol·licitaran el "Document de comunicació d'accidents personals".
 
• Si és molt urgent rebre l'atenció mèdica, heu de comentar que no disposeu del document, agafeu un telèfon del centre mèdic, us poseu en contacta amb la Junta a traves de l'adreça anna@patinarbcn.org amb el vostre nom, DNI, Núm.. Soci,  Nom Centre mèdic, telèfon centre mèdic i petita explicació del que ha passat. Un cop rebuda aquesta informació, enviarem el més aviat possible, el "Document de comunicació d'accidents personals" al Centre corresponent.
 
• Si l'atenció mèdica no és necessari fer-la "in situ" us poseu en contacte amb la Junta a traves de l'adreça anna@patinarbcn.org amb el vostre nom, DNI, Núm.. Soci i petita explicació del que ha passat. Un cop rebuda aquesta informació us enviarem, el més aviat possible, el "Document de comunicació d'accidents personals" i amb aquest document podeu visitar-vos a qualsevol centre concertat amb la companyia MGS trucant al telèfon 902 12 08 63 (24 hores)
 
També tenim contractada una garantia de responsabilitat civil amb una garantia de 601.000€ amb una franquícia de 150€ import que va a càrrec del soci en cas de sinistre.


Els menors d'edat sempre tenen que anar acompanyats d'un adult.
 
Si tens alguna qüestió, no dubtis en consultar-ho a junta@patinarbcn.org


---

La companyia asseguradora es reserva el Dret de denunciar o anul·lar les garanties de qualsevol soci que es detecti que ha fet un mal ús de la pòlissa.


La cobertura d'accidents és per a residents legals en el territori, amb DNI o amb NIE. Qualsevol altra forma d'identificació no reconeix el benefici.