La memòria d'activitats és un document, en el qual queda recollit els resultats de la gestió i desenvolupament del projecte.
Comunicar què fem i com ho fem, és la millor manera d'entendre'ns i millorar, per avaluar i créixer.
A més d'informar, l'objectiu és donar a conèixer, de forma resumida, les dades més importants.
A partir de l'any 2015, hem implementat aquesta potent eina de comunicació; amb socis i sòcies, amb altres institucions i amb el món.
Al VOLUNTARIAT, de vegades, el temps no és suficient i, per tant, és un valor afegit que s'ha de tenir en compte a l'hora de comunicar.
També, les noves tendències, les reforma de lleis, les exigències actuals d'informació de qualitat, exigeixen un esforç extra i adequat.
Com a institució amb anys d'història, amb activitats setmanals, amb relacions tan variades, s'ha tornat un document de presentació imprescindible, per a generar transparència i confiança.
Esport urbà, voluntariat altruista, constància, esforç, compromís, són alguns dels valors que fan continuar vigent aquesta associació, com a exemple i guia.
APB, més que patinatge.
(Disponible en un idioma)

Memoria 2015
Memoria 2016
Memoria 2017
Memoria 2018
Memoria 2019