2019/10/14 Activitats Semanals

2019/10/14 Activitats Semanals

Classes Dimarts  15/10/19 IMG
Pre-ruta Cargols Palau Robert 16/10/19 NO IMG
Pre-ruta Sant Andreu 17/10/19 IMG
Cargols Plaça d'Orfila 18/10/19 IMG
APB Sant Andreu18/10/19  IMG
Diumenges APB   20/10/19  IMG