2019/03/18 Activitats Semanals

2019/03/18 Activitats Semanals

Classes Dimarts 19/03/19     IMG

Pre-ruta Blava - Gràcia 20/03/19    IMG

Cargols Blava - Sant Antoni 22/03/19    IMG

APB Blava - Gràcia 22/03/19     IMG

Diumenges APB 24/03/19    IMG