Fotos

 

Ruta 2 Provincies

Ruta Halloween 2014

Les fotografies de l'Associació de Patinadors de Barcelona contingudes en aquesta galeria són per a l'ús propi de l'APB així com l'ús personal del patinador. L'APB no autoritza la difusió massiva per altres canals públics d'aquestes fotografies, ni la difusió d'aquestes fotografies per a fins comercials.