Civisme i precaucions en les rutes

COMPORTAMENT

      POSA'T EL CASC                      RESPECTA                         HIDRATAR SÍ                       ADAPTA LA

            ADEQUAT                           ELS ALTRES                        ALCOHOL NO                 TEVA VELOCITAT

 

 

                AVISA                                RESPECTA                               SIGUI                               RESPECTA

           ELS ALTRES                    EL MEDI AMBIENT                     VIGILANT                        EL MATERIAL

 

 

CONTROLEU EL VOSTRE ENTORN

 

PRECAUCIONS ABANS D'UNA RUTA

 

VALORS HUMANS QUE S'HAN DE TRANSMETRE