Convocatòria Assemblea General Extraordinària 2020

25 de juliol del 2020

1ª Convocatòria 16:30h
 2ª Convocatòria 17:00h

Zona de classes

Passeig de Garcia Faria 11, 08005-Barcelona

 

Ordre del dia:

- Presentació de l'assemblea

- Lectura i aprovació de les actes de les assemblees anteriors

- Aprovació Balanç 2019

- Elecció nova Junta Directiva

- Precs i preguntes

- Cloenda de l'assemblea