La pre-ruta es realitza des del 2009 cada dimecres a les 21:00hs per confirmar que el recorregut de la ruta que toca aquesta setmana, sigui segur i es pugui gaudir de Barcelona. Després passà al dijous i ara es fa ambdós dies per a la ruta Xino Xano dimecres i per la FNS (ruta gran) dijous

Esta destinada a que els stoppers nous rebin la instrucció i puguin saber com es coordina l'equip, tant com saber els recorreguts.
L'any 2016, es va obrir al públic amb certa experiència, per incentivar la col·laboració i poder gaudir de companyia variada.


A la pre-ruta, es posen d'acord el / la col·locador / a i el / la cap / a de ruta, per poder assegurar, en la mesura del possible, les rutes de divendres.
Estudiant, si fos el cas, totes les possibilitats per millorar l'experiència i assegurar als stoppers i assistents, una festa sobre rodes.

En definitiva, es realitza la ruta del divendres, qualsevol que toqui, a les 21:00h, des punt de sortida fins al final, cada setmana.
Si plou, es fa el dia després, i fins i tot, hores abans de la ruta de divendres.