La pre-ruta es realitza cada dimecres a les 21: 00hs per confirmar que el recorregut de la ruta que toca aquesta setmana, sigui segur i es pugui gaudir de Barcelona. Si fos el cas que plou o algun organitzador no pot venir, la pre es realitza en dijous. Alguna vegada s'ha fet el mateix divendres, a la tarda.
Aquesta modalitat es va començar l'any 2009, dins de les classes, per part de l'equip de la junta, stoppers i alguns patinadors.
Després, es va passar a dimecres, per poder assistir a classes i gaudir de l'oferta de classes i rutes, que en aquell moment era dimarts i divendres.
Es va proposar el dijous, i, com la majoria dels stoppers d'aquest moment assistien a SAT els dijous, es va optar per un dia abans.
Esta destinada a que els stoppers nous rebin la instrucció i puguin saber com es coordina l'equip, tant com saber els recorreguts.
L'any 2016, es va obrir al públic amb certa experiència, per incentivar la col·laboració i poder gaudir de companyia variada.
A la pre-ruta, es posen d'acord el / la col·locador / a i el / la cap / a de ruta, per poder assegurar, en la mesura del possible, les rutes de divendres.
Estudiant, si fos el cas, totes les possibilitats per millorar l'experiència i assegurar als stoppers i assistents, una festa sobre rodes.
En definitiva, es realitza la ruta d'divendres, qualsevol que toqui, a les 21: 00h, des punt de sortida fins al final, cada setmana.
Si plou, es fa el dia després, i fins i tot, hores abans de la ruta de divendres.