Contacta'ns

Per tal de facilitar la comunicació amb els socis, patinadors i col.laboradors, agilitzar les respostes i centralitzar la informació us convidem a entrar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic de l'Associació:

Per solucionar temes d'altes i baixes de socis us preguem  feu servir l'adreça:

Per a qualsevol informació referent a la nostra Associació i al món del patinatge a Barcelona segueix actiu el compte mail:

 

Aquestes adreces de correu són supervisades diàriament pels diferents membres de la Junta. Intentarem respondre el més aviat possible.

Si voleu fer alguna petició i / o consulta personal a algun membre de la Junta, podeu fer-ho en les següents adreces:

 

 

Necessitem centralitzar la manera com es reben les consultes, peticions i suggeriments, per tal que  cap d'elles es perdi pel camí. Per això us demanem, i agraïm, que eviteu utilitzar altres canals, com correus o pàgines personals. Per a nosaltres el tema de comunicació és fonamental i necessitem l'ajuda de tots per aconseguir que aquesta sigui el més fluida possible.

Si us plau, assegureu-vos que la vostra pregunta no estigui prèviament resposta en l'apartat de FAQ's.