2020/02/08 Rodes Màgiques

2020/02/08 Rodes Màgiques

APB és una filosofia de vida, associacionisme, voluntariat altruista, solidaritat i referència mundial.
Col·laboracions que enforteixen el teixit social per aconseguir l'inclusió dels patins com esport urbà, com transport sostenible i com opció de lleure vàlida en Barcelona.
Projecte "Rodes Màgiques", una història de superació i alegria des del Juny de 2018 i continuem a per més. Imatges 08/02/2020
Gràcies a la Fundació Enriqueta Villavecchia per l'oportunitat.
APB, més que patinatge!