2020/02/02 Proclamació Candidatures Eleccions 16/02/20

2020/02/02 Proclamació Candidatures Eleccions 16/02/20

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES
Després de la comprovació dels requisits prevists als estatuts en relació als socis integrants de les llistes presentades us informem de les candidatures definitives:
 

UN SI PEL CANVI

President: Juan Palomas

Secretària: Myriam Consuelo Sierra

Tresorera: Alicia Nieto

Vocal: José Serra

Vocal Jesús Bori
CONTINUEM EN POSITIU

Presidenta: Faby Broc

Secretari: Jordi Bertolín

Tresorer: Jordi Busquets

Vocal: Kristina Martín


Document guia procés electoral.


Cens electoral 16/02/2019

Correu electrònic de la comissió electoral: ComissioElectoral@patinarbcn.org

VOT EN ABSÈNCIA (Estatuts APB - Cap. XI - Art. 42)

En el cas de que un soci no assisteixi a la votació al lloc i hora convocats, podrà exercir el seu dret de vot segons les següents normes:

    L'elector que desitgi exercitar el seu dret de vot en absència haurà d’atorgar una autorització signada a un soci de l'Associació.
    El soci autoritzat, haurà de presentar en sobre tancat, juntament amb l’autorització, una fotocòpia compulsada del NIF o passaport de l'elector absent.
    La falsificació de l'autorització o del NIF de l'elector absent, a part del delicte que podria constituir, comportarà una falta molt greu que pot ser sancionada amb l’expulsió arran de la incoació d’un procediment disciplinari. Es limita a 3 el número de vots delegats per persona que vota presencialment.

Les butlletes de votació les podeu descarregar al seguent enllaç.