2019/12/18 Convocatòria Assemblea General Extraordinària

2019/12/18 Convocatòria Assemblea General Extraordinària

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2020

DATA: 18/01/20.
HORA: 19:00H.
LLOC: CASAL POU DE LA FIGUERA, Sant Pere més Baix 70 (Sala Petita), 08003, BARCELONA.

CONVOCATÒRIA PRIMERA: 19:00H.
CONVOCATÒRIA SEGONA: 19:30H.
COMENÇAMENT 19:00H; FINAL 20:30H.

ORDRES DEL DIA:
- PRESENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA
- INFORMACIÓ A L’ASSEMBLEA DEL PROCEDIMENT ELECTORAL
- ACLARIMENTS ALS ASSISTENTS RESPECTE AL PROCEDIMENT ELECTORAL.
- ELECCIÓ NOVA COMISSIÓ ELECTORAL
- PRECS I PREGUNTES
- CLOENDA DE L’ASSEMBLEA


*Tota la informació d’aquest esdeveniment n’és propietat de l’Associació de Patinadors de Barcelona i no és possible cap reproducció ni difusió sense autorització escrita de la Junta.
*Votacions a ma alçada, per majoria simple d’assistència.
*El lloc es sessió del casal, per tant, preguem puntualitat i que portin llegits els documents adjuntats per tal d’agilitzar les votacions. S’ha de recollir el material al final.
*Els documents i  l’Assemblea es farà en català i castellà. L’Acta esta en català, com idioma oficial. No existeix còpia en castellà, fins i tot que és possible demanar-la.

All comments