2019/11/30 Comunicat Urgent Comissió Electoral 2019

2019/11/30 Comunicat Urgent Comissió Electoral 2019

Comunicat Urgent de la Comissió Electoral.

Tal com estableix l'article 34 de l'Estatut de l'APB la comissió electoral ha d'estar composta per tres membres. No estableix que aquest nombre pugui ser més o menys. Ha de ser de tres.
El dia divendres 29/11/2019 just quan va acabar el termini de presentació de candidatures, un dels membres de la comissió electoral va dimitir a través d'un correu electrònic. No tenim una dimissió escrita ni signada però ara mateix ens trobem en la situació de ser només dues les persones membres d'aquesta comissió les que hem de seguir endavant amb el procés electoral. Això contravé el que expressa l'esmentat article de l'estatut.

En l'Assemblea General de l' 9/11/2019 es va triar una comissió electoral de la qual un dels seus membres no complia amb els requisits que estableix el mateix article 34 de l'estatut: tenir una antiguitat mínima de 6 mesos. El dia 11/11/2019 es va convocar als socis a través de correu electrònic perquè algun d'ells s'oferís com a voluntari. Hi va haver una única resposta i la Comissió va quedar finalment constituïda.

Ara mateix ens trobem en una situació similar, que ni el reglament electoral ni l'Estatut contemplen. De manera que tornem a fer una crida amb caràcter d'urgent als socis de l'APB per incorporar-se com membres d'aquesta comissió electoral.
Les persones voluntàries per ocupar aquesta vacant ho comuniquin a la Comissió Electoral i a la secretaría de la APB (ComissioElectoral@patinarbcn.org i secretaria@patinarbcn.org).

El procés electoral queda, per tant, congelat "sine die" fins que no es constitueixi una nova comissió, ja sigui per un oferiment espontani voluntari o per una convocatòria d'Assemblea General Extraordinària que tingui com a únic ordre del dia la designació d'una comissió electoral.

Les condicions per a ser membre de la comissió electoral són les següents:

1. Ser soci amb un mínim de 6 mesos d'antiguitat.
2. Ser major d'edat.
3. Conèixer els Estatuts de l'Associació.
4. No ser membre de la Junta que cessa.
5. No estar inclòs en cap de les llistes que es presenten.

La convocatòria d'una Assemblea General Extraordinària ha de ser sol·licitada per un nombre mínim de el 10% dels associats i s'ha de celebrar dins dels 30 dies des de la sol·licitud.

Mentre la situació es resol la Junta Directiva continuarà estant en funcions com ho ha estat des de la celebració de l'Assemblea General Ordinària.

Les eleccions programades per al dia 15/12/2019 queden suspeses fins a la resolució d'aquesta situació.

La Comissió Electoral