2019/11/11 Activitats Semanals

2019/11/11 Activitats Semanals

Classes Dimarts  12/11/19 IMG
Pre-ruta Cargols Plaça Massades 13/11/19 - NO IMG
Pre-ruta APB Gràcia 14/11/19 IMG
Cargols Plaça Massades 15/11/19 IMG
APB Gràcia 15/11/19 IMG
Diumenges APB 17/11/19 IMG