2019/10/28 Activitats Semanals

2019/10/28 Activitats Semanals

Classes Dimarts  29/10/19 IMG
Pre-ruta Cargols Halloween 30/10/19 NO IMG
Pre-ruta Halloween 31/10/19  IMG
Cargols Halloween 01/11/19 IMG
APB Halloween 01/11/19 IMG
Diumenges APB Halloween  03/11/19 IMG