2019/10/24 Rodes Màgiques 14

2019/10/24 Rodes Màgiques 14

APB és una filosofia de vida, associacionisme, voluntariat altruista, solidaritat i referència mundial.
Col·laboracions que enforteixen el teixit social per aconseguir l'inclusió dels patins com esport urbà, com transport sostenible i com opció de lleure vàlida en Barcelona.
16 anys de difussió del patinatge urbà, compromesos amb una societat millor i segura, sobre rodes.
Projecte "Rodes Màgiques", un repte assolit amb la mateixa energia del primer dia.
Gràcies a la Fundació Enriqueta Villavecchia per l'oportunitat.
APB, més que patinatge!