2019/09/23 Activitats Semanals

2019/09/23 Activitats Semanals

Classes Dimarts  24/09/19 IMG
Pre-ruta Nou Barris 26/09/19  IMG
Cargols El Mico 27/09/19  IMG
APB Nou Barris 27/09/19  IMG
Diumenges APB  29/09/19 IMG