2019/09/16 Activitats Semanals

2019/09/16 Activitats Semanals

Classes Dimarts  17/09/19 IMG
Pre-ruta Ruta Blanca 18/09/19 IMG1
Pre-ruta Ruta Blanca 19/09/19 IMG2
Cargols Ruta Blanca 20/09/19  IMG
APB Ruta Blanca 20/09/19  IMG
Diumenges APB  22/09/19 IMG