2019/07/05 Capbussó Mitjanit

2019/07/05 Capbussó Mitjanit

CAPBUSSÓ MITJANIT
Després de ruta, un final de luxe: un capbussó al Mediterràni.
Ens trobem a la cadira del vigilant, al principi de la platja Nova Icària.
Un moment per relaxar-nos, gaudir del mar i acabar la nit amb amics i música.
Pots venir un moment, o quedar-te a fer una xerrada a la llum de la luna.
Tots divendres de Juliol, de l'Agost i primers dos divendres de Setembre.
Si no ho aprofitas, és perquè no saps el que et perds.
APB, més que patinatge!