2019/05/20 Activitats Semanals

2019/05/20 Activitats Semanals

Classes Dimarts 21/05/19   IMG

Pre-ruta Nou Barris 22/05/19   IMG

Cargols El Mico 24/05/19    SUSPESA PER PLUJA

APB Nou Barris 24/05/19    SUSPESA PER PLUJA

Diumenges APB 26/05/19   IMG