2019/05/13 Activitats Semanals

2019/05/13 Activitats Semanals

Classes Dimarts 14/05/19     IMG

Pre-ruta Carles III x Sants 15/05/19    IMG

Cargols Plaça Massades 17/05/19    Suspesa per pluja

APB Carles III x Sants 17/05/19    Suspesa per pluja

Diumenges APB 19/05/19     IMG