2019/05/06 Activitats Semanals

2019/05/06 Activitats Semanals

Classes Dimarts 07/06/19    IMG

Pre-ruta Sant Andreu 08/05/19   IMG

Cargols Rambla Prim 10/05/19   Suspesa per pluja

APB Sant Andreu 10/05/19  Suspesa per pluja

Diumenges APB 12/05/19    IMG