2019/05/05 Roda x Barcelona Activitats

2019/05/05 Roda x Barcelona Activitats

Roda x Barcelona 05/05/19.
4 anys de Roda x Barcelona, un esdeveniment multidiciplinar que promociona el patinarge.
Aquest any hem compartit amb scooters, hoque, artístic, agresiu, descens en línia i freestyle, units en un projecte comú.
Gràcies por compartir i participar de la promoció y difusió del patinatge urbà, com es deu fer, sobre rodes.
Gràcies al ajuntament i a la federació per les oportunitats i per el seu treball canstant.
Gràcies als patinadors i patinadores per Rodar x Barcelona amb civisme i alegría.
Galeria.
APB, més que patinatge!