2019/05/04 Roda x Barcelona Ruta Urbana

2019/05/04 Roda x Barcelona Ruta Urbana

Roda x Barcelona Ruta Urbana 04/05/19.
4 anys de Roda x Barcelona, un esdeveniment multidiciplinar que promociona el patinarge.
Aquest any hem aconseguit Patinar Per Barcelona, visitant els seus monuments, gaudint del carrers i apropant a la gent, la nostra passió sobre rodes urbanes, en patins en línia.
Una tarde estupenda, amb bon clima i millor compànya, cumplint amb el objectiu del esdeveniment: Roda x Barcelona.
Des de fa 16 añys, construïm la Ciutat Roller, oberta al món.
Gràcies por compartir i participar de la promoció y difusió del patinatge urbà, com es deu fer, sobre rodes.
Gràcies al ajuntament i a la federació per les oportunitats i per el seu treball canstant.
Gràcies als patinadors i patinadores per Rodar x Barcelona amb civisme i alegría.
APB, més que patinatge!

IMG