2019/04/15 Activitats Semanals

2019/04/15 Activitats Semanals

Classes Dimarts 16/04/19     IMG

Pre-ruta Rambla Prim 17/04/19    IMG

Cargols Plaça d'Orfila 19/04/19    IMG

APB Rambla Prim 19/04/19     IMG

Diumenges APB 21/04/19    IMG