2018/09/26 Mobilitat 2.0

2018/09/26 Mobilitat 2.0

El dia 26/09/18 vam assistir a la presentació del nou pla MOBILITAT BARCELONA 2.0, per part de la GU, al casal de Barri Vila Olímpica.
Un barri en què els patinadors tenim molta presència i vam gaudir molt de les seves passejades, avingudes i carrils bicis.
Una oportunitat molt important per aprendre les noves normatives i les regulacions que fan de la ciutat, un lloc organitzat i responsable.
Hem pogut aclarir més quin és el lloc del patinador, en diferents escenaris urbans.
L'adaptabilitat i respecte per tots els usuaris de la via pública, ens portarà a ser una forma més de transport i esport de lleure.
Una forma més de fer la ciutat roller més oberta i responsable.
Participació activa, informació de primera mà, nous ordres de trànsit amb noves formes de transport incloses.
Els patins són part de la ciutat, i estem aquí per aconseguir la millor forma d'estar presents a Barcelona.
APB, més que patinatge!

Galeria.