Assegurança

 
 
Pel fet de ser soci  gaudiu d'una assegurança d'Assistència sanitària en totes les rutes i les activitats en patins organitzades per l'Associació de Patinadors de Barcelona.
 
PROTOCOL A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT.
 
1.\En cas d'accident molt greu amb trasllat ambulància i atenció mèdica IMMEDIATA. Heu de trucar al telèfon 112 i us portaran la Centre Sanitari més proper de la Seguretat Social.
 
2.\En cas d'accident  que no es necessari trasllat amb ambulància, heu de trucar al telèfon 913933251 (24 hores) i us indicaran el Centre més proper per visitar-vos. Allà us sol·licitaran el "Document de comunicació d'accidents personals".
 
• Si és molt urgent rebre l'atenció mèdica, heu de comentar que no disposeu del document, agafeu un telèfon del centre mèdic, us poseu en contacta amb la Junta a traves de l'adreça infoasseg@patinarbcn.org amb el vostre nom, DNI, Núm.. Soci,  Nom Centre mèdic, telèfon centre mèdic i petita explicació del que ha passat. Un cop rebuda aquesta informació, enviarem el més aviat possible, el "Document de comunicació d'accidents personals" al Centre corresponent.
 
• Si l'atenció mèdica no és necessari fer-la "in situ" us poseu en contacte amb la Junta a traves de l'adreça infoasseg@patinarbcn.org amb el vostre nom, DNI, Núm.. Soci i petita explicació del que ha passat. Un cop rebuda aquesta informació us enviarem, el més aviat possible, el "Document de comunicació d'accidents personals" i amb aquest document podeu visitar-vos a qualsevol centre concertat amb la companyia MGS trucant al telèfon 913933251 (24 hores)
 
També tenim contractada una garantia de responsabilitat civil amb una garantia de 601.000€ amb una franquícia de 150€ import que va a càrrec del soci en cas de sinistre.
 
Els menors d'edat sempre tenen que anar acompanyats d'un adult.
 
Si tens alguna qüestió, no dubtis en consultar-ho a infoasseg@patinarbcn.org
 
---
 
La companyia asseguradora es reserva el Dret de denunciar o anul.lar les garanties de qualsevol soci que es detecti que ha fet un mal ús de la pòlissa.