2018/09/08 Patinadors d'Itàlia

Barcelona és una ciutat reconeguda, encara que és millor en patins.
Rebem la visita de patinadors d'Itàlia, que van confiar en nosaltres per descobrir la ciutat sobre rodes.
Us esperem sempre, amb il·lusió i ganes de rodar Barcelona.
Gràcies per la visita i per la confiança!

GO! GO! GO!Tots els elements que formen el lloc web, així com les fotografies, estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l'Associació de patinadors de Barcelona (APB) i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment dels titulars d'aquesta web. Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. Els titulars d'aquest web no assumiran cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podran exercitar totes les accions civils o penals que els corresponguin, en cas d'infracció d'aquests drets per part dels usuaris del lloc web.